Przeglądy instalacji elektrycznych Jelenia Góra

Zapraszamy do współpracy w zakresie wykonywania przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych przeprowadzanych zawsze regularnie wzorcowanym elektronicznym sprzętem pomiarowym przez uprawnioną i doświadczoną kadrę techniczną i inżynierską. Pomiary i przeglądy wykonujemy w obiektach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej i obiektach produkcyjnych oraz przemysłowych

Pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych obiektowych:

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych wewnątrz budynków

 • badania ochrony przeciwporażeniowej
  pomiary szybkości zadziałania zabezpieczenia poprzez pomiary pętli zwarcia i analizę charakterystyk bezpiecznika
 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary ciągłości połączeń PE

Przeglądy i pomiary instalacji i urządzeń piorunochronnych, odgromowych

 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary ciągłości i jakości połączeń na budynku
 • przeglądy i konserwacje piorunochronów

Pomiary bezpieczeństwa i przeglądy elektronarzędzi oraz przenośnych urządzeń elektrycznych:

Przeglądy i pomiary urządzeń i elektronarzędzi

 • elektronarzędzia
 • przedłużacze i kable zasilające
 • spawarki
 • sprzęt wyposażenia profesjonalnych laboratoriów i kuchni