Budownictwo drogowe i elektroenergetyczne Jelenia Góra

Budownictwo drogowe:

 • Usługi inżynieryjne obsługi inwestycji drogowych
  -projektowanie
  -kosztorysowanie 
  -nadzory inwestorskie
 • Wykonawstwo 
  -roboty ziemne
  -dostawa materiałów kamiennych
  -wykonywanie podbudów z materiału dowożonego oraz metodą stabilizacji gruntu rodzimego
  -brukarstwo
  -frezowanie nawierzchni betonowych i asfaltowych

  -układanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
  -remonty cząstkowe nawierzchni
  -budowa i instalacje tzw. małej architektury

Budownictwo elektryczne i energetyczne:

 • Kompleksowa realizacja
  -oświetlenie uliczne/drogowe/obiektowe zasilane z sieci oraz autonomiczne- solarne, wiatrowe i hybrydowe
  -instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych
  -instalacje elektryczne przemysłowe
  -przyłącza budynków
  -budowa konstrukcji nośnych

Przeglądy i pomiary w elektroenergetyce:

 • Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie oraz Ustawy Prawo Budowlane w art. 5 i art. 62
  -przeglądy instalacji elektrycznych
  -pomiary instalacji elektrycznych
  -pomiary ochrony przeciwporażeniowej

Badania i pomiary natężenia oświetlenia:

 • Badania i pomiary zgodnie z postanowieniami norm:
  -PN-EN 1838:2013 - Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne
  -PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  -PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg. Oświetlenie pasów ruchu, skrzyżowań, DDR i chodników.
  -PN-EN 12193:2008 - Oświetlenie w sporcie. Badania obiektów sportowych od orlików przez stadiony lekkoatletyczne aż do welodromów i hal widowiskowych
  -PN-G-02600 i PN-G-02601 - Oświetlenie zakładów górniczych.
  -PN-E-02035 - Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.
  -PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
  -PN-EN 12464-2:2014-05 - Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz