Budownictwo drogowe i elektroenergetyczne Jelenia Góra

Budownictwo drogowe:

 • Usługi inżynieryjne obsługi inwestycji drogowych
  -projektowanie
  -kosztorysowanie 
  -nadzory inwestorskie
 • Wykonawstwo 
  -roboty ziemne
  -dostawa materiałów kamiennych
  -wykonywanie podbudów z materiału dowożonego oraz metodą stabilizacji gruntu rodzimego
  -brukarstwo
  -frezowanie nawierzchni betonowych i asfaltowych

  -układanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
  -remonty cząstkowe nawierzchni
  -budowa i instalacje tzw. małej architektury

Budownictwo elektryczne i energetyczne:

 • Kompleksowa realizacja
  -oświetlenie uliczne/drogowe/obiektowe zasilane z sieci oraz autonomiczne- solarne, wiatrowe i hybrydowe
  -instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych
  -instalacje elektryczne przemysłowe
  -przyłącza budynków
  -budowa konstrukcji nośnych
 • Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie oraz Ustawy Prawo Budowlane w art. 5 i art. 62
  -przeglądy instalacji elektrycznych
  -pomiary instalacji elektrycznych
  -pomiary ochrony przeciwporażeniowej

Systemy przeciwpożarowe:

 • Projektowanie
 • Instalacje
 • Przeglądy