Jeltech jest firmą specjalizującą się w zakresie usług związanych z branżą budowlaną oraz elektryczną w zakresie projektowania, kosztorysowania, nadzorów inwestorskich, kierowania inwestycjami budowlanymi oraz wykonawstwa. Celem przedsiębiorstwa jest nieustanne doskonalenie i rozszerzanie oferty wyspecjalizowanych usług cechujących się terminowością i profesjonalizmem wykonania.

Spółka została zawiązana na bazie wieloletniego doświadczenia jej wspólników i zarządu w branży budownictwa drogowego i infrastrukturalnego oraz wiedzy i doświadczenia firmy TF-System specjalizującej się w przeprowadzaniu przeglądów elektroenergetycznych i pomiarów sieci elektrycznych a także wykonawstwa w zakresie instalacyjnym. W szeregach swojej struktury Spółka skupia współpracującą wykwalifikowaną kadrę inżynierską należącą do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów oraz inne firmy partnerskie.